W dn. 25 stycznia 2017 r. odbyły się warsztaty dla rodziców na temat „Słowa ranią, czyli jak unikać krzyku, kpin i obrażania dziecka”. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną z Zielonej Góry. Miało na celu uświadomienie rodziców, czym jest przemoc werbalna, jakie formy może przybierać i pokazanie konsekwencji, jakie może ona mieć dla dziecka także w jego dorosłym życiu. Było również próbą odpowiedzi na pytanie, czemu rodzice stosują  wobec swoich dzieci przemoc werbalną i co mogą zrobić, by takich doświadczeń dzieciom oszczędzić. Zajęcia poprowadziła pani Edyta Śniadecka.

Katarzyna Zaremba