6 maja 2020 r., zgodnie ze statutem Zespołu Edukacyjnego w Płotach Rozdz. 8 §51. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola, odbyło się zdalne posiedzenie komisji rekrutacyjnej Niepublicznego Przedszkola w Płotach. Wnioski poddano analizie formalnej. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Dwoje dzieci, które nie ukończyły trzeciego roku życia z dniem 1 września 2020 r. zakwalifikowano warunkowo, po spełnieniu niezbędnych wymagań.

Dyrektor ZE w Płotach Danuta Hołownia