Drodzy Rodzice, kochani Uczniowie.

16-17-18 czerwca 2020 r.  (wtorek, środa, czwartek) są to dni egzaminów ósmoklasisty.

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej, dni te są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dlatego też, w tych dniach dla ucz. kl. I-VI, nie odbędą się, zarówno zajęcia stacjonarne, zdalne jak i konsultacje dla uczniów.Jednocześnie przypominamy, iż 12 czerwca 2020(piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych.

Dyrekcja Zespołu Edukacyjnego  w Płotach

Podstawa prawna:

­ art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 59; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203);

­ art. 129 ust. 9, art. 363 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203);

­ § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603).