LEPSZA SZKOŁA   
 
     Nasza szkoła po raz kolejny uczestniczy w projekcie LEPSZA SZKOŁA. Jest to projekt przeznaczony dla uczniów i nauczycieli korzystających z podręczników GWO. Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w sprawdzeniu wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania.
     Obecnie testy GWO wykorzystywane są do sprawdzania umiejętności uczniów z języka polskiego w klasach IV-VI.
     Uczniowie, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce, będą rozwiązywać standaryzowane testy „na wejście”, po każdym dziale podręcznika oraz testy całoroczne.
    Po każdym teście będziesz mieć możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski.
Katarzyna Zaremba