Pierwszy etap - szkolny
·czas trwania:
-17października 2016 r. – 10 lutego 2017 r. – zdobywanie sprawności
-13 lutego 2016 r. – 10 marca 2017 r. – test kwalifikacyjny (dokładny termin ustala
koordynator etapu pierwszego w danej placówce),
·termin zgłoszenia szkoły/biblioteki do pierwszego etapu: do 7 stycznia 2017 r.,
·zgłoszenia uczestników do drugiego etapu (półfinału) należy zgłosić koordynatorowi województwa: do 17 marca 2017 r.
Drugi etap – półfinał
·termin zgłoszenia uczestników do drugiego etapu: do 20 marca 2017 r.,
·termin ewentualnego zgłoszenia zmiany uczestnika konkursu: do godz. 12.00, 19 kwietnia 2017 r.,
·termin półfinału: 21 kwietnia (piątek) 2017 r.,
·miejsce półfinału będzie podane na stronie internetowej konkursu.
Trzeci etap – finał
·uczestnicy – 15 najlepszych drużyn półfinałowych z całej Polski z kategorii kl.4- 6,
·przyjmowanie zgłoszeń do udziału w finale – potwierdzenie obecności – do 7 maja,
·termin finału: 27 maja 2017 r.,
·miejsce finału: Katowice