Uczniowie obejrzeli film, który przedstawiał zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie. Szczególną uwagę zwrócili na zmiany zachodzące w świecie ptaków. Uświadomili sobie celowość migracji i warunków bytowania naszych skrzydlatych przyjaciół. Następnie wykonali kompozycję przestrzenną pt. „Ptaki”.

Katarzyna Zaremba

wlszkola PLAKAT

 

Pisownia wyrazów „nie” z różnymi częściami mowy

Wyniki zmagań konkursowych po 5. dyktandzie:

Miejsce Imię i nazwisko ucznia Punkty - max 182
I Karol Skorodecki 174
II Zuzanna Kierepa 172
III Konrad Motykiewicz 161
IV Maja Posalczyk 160
V Marta  Róg 159

Katarzyna Zaremba 

1.Cele konkursu:

  • popularyzowanie twórczości uczniowskiej,
  • rozwijanie sprawności pisania opowiadań,
  • zainteresowanie uczniów językiem polskim,
  • promocja szkoły,
  •  integracja środowiska szkolnego poprzez współpracę z rodzicami uczniów, którzy pomogą w konkursie.

2.Uczestnicy konkursu:

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Płotach.

3. Forma:

  • forma zgodna z wyznacznikami opowiadania,
  •  treść – dowolna,
  • prace powinny być napisane ręcznie w języku polskim na kartce formatu A4,
  • prace powinny być opisane; opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora.

06 kwietnia br. uczniowie z klas 4-6 wzięli udział w konkursie czytelniczym pt. „Pinokio”. Działanie miało na celu zachęcenie uczniów do czytania.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 20.

Wyniki konkursu

Miejsce Imię i nazwisko Klasa Ilość punktów
1 Oliwia Niesyn 4 19

2

Ewelina Marek 4 18
Karol Skorodecki 4 18
Konrad Motykiewicz 5 18
3 Maja Posalczyk 5 16
4 Szymon Jankowski 4 15
Szymon Orzechowski 6 15

Katarzyna Zaremba