1.Cele konkursu:

  • popularyzowanie twórczości uczniowskiej,
  • rozwijanie sprawności pisania opowiadań,
  • zainteresowanie uczniów językiem polskim,
  • promocja szkoły,
  •  integracja środowiska szkolnego poprzez współpracę z rodzicami uczniów, którzy pomogą w konkursie.

2.Uczestnicy konkursu:

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Płotach.

3. Forma:

  • forma zgodna z wyznacznikami opowiadania,
  •  treść – dowolna,
  • prace powinny być napisane ręcznie w języku polskim na kartce formatu A4,
  • prace powinny być opisane; opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora.

06 kwietnia br. uczniowie z klas 4-6 wzięli udział w konkursie czytelniczym pt. „Pinokio”. Działanie miało na celu zachęcenie uczniów do czytania.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia – 20.

Wyniki konkursu

Miejsce Imię i nazwisko Klasa Ilość punktów
1 Oliwia Niesyn 4 19

2

Ewelina Marek 4 18
Karol Skorodecki 4 18
Konrad Motykiewicz 5 18
3 Maja Posalczyk 5 16
4 Szymon Jankowski 4 15
Szymon Orzechowski 6 15

Katarzyna Zaremba 

 

29 marca odbyły się w Zespole Edukacyjnym w Płotach DNI OTWARTE. Na zainteresowanych czekało mnóstwo atrakcji. Przybyli goście zostali przywitani show z kolorowymi dymami.

W głównym holu wyświetlana była prezentacja, która przedstawiała historię naszej szkoły od momentu jej powstania do czasów współczesnych. Dzieci wraz z rodzicami mogły dokładnie zwiedzić naszą szkołę. Udział w imprezie dał szansę otrzymania informacji o szkole, o tym, jak się w niej  pracuje, ale też spędza wolny czas.

Nauczyciele i dzieci przygotowali liczne niespodzianki: prezentację tablicy interaktywnej, warsztaty wielkanocne, rozgrywki szachowe, sprzedaż odzieży i występ recytatorski. W kawiarence można było napić się kawy lub herbaty i spróbować domowych wypieków przygotowanych przez Mamy naszych uczniów. Wielkie emocje wzbudziła loteria fantowa, w której główną nagrodą był złoty pierścionek.

Zebrana podczas imprezy kwota zostanie przeznaczone na zakup oprogramowania do tablicy interaktywnej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w DNIACH OTWARTYCH!

Katarzyna Zaremba

Do wykonania pracy dzieci potrzebowały: szablon motylka, klej i skrawki kolorowej bibuły, z której robili kuleczki. Wszyscy uczestnicy zajęć włożyli wiele trudu i zaangażowania  w wykonanie swojego dzieła.

Katarzyna Zaremba