1. Przeznaczony był dla uczniów NSP w Płotach.
  2. Trwał od 09.05.2016 r. do 30.05.2016 r.
  3. Obejmował swym zakresem utwory literackie (proza) z klasyki dziecięcej i młodzieżowej.
  4. Polegał na wskazaniu źródła cytatu.
  5. Dwa razy w tygodniu wywieszony był cytat (razem 6 cytatów). Należało wskazać autora i tytuł książki, z jakiej pochodzi. Kartkę (podpisaną własnym imieniem i nazwiskiem) z odpowiedzią należało wrzucić do pojemnika z napisem CYTAT.
  6. Punkty za prawidłowo wskazany cytat: 1 pkt. za tytuł, 1 pkt. za wskazanie autora. Maksymalnie można było zdobyć 12 punktów.
  7. W każdy czwartek pani Katarzyna Zaremba zbierała karteczki z odpowiedziami.
  8. Zwycięzcą została uczennica, która odgadła największą ilość cytatów.

Wyniki konkursu:

Imię i nazwisko Klasa Punkty Miejsce
Magdalena Rogalska 5 8 I
Maja Posalczyk 4 6 II
Szymon Orzechowski 5 5 III
Piotr Bujewicz 4 5 III
Dominika Felusiak 4 4 IV
Ksenia Habura 4 4 IV
Brajan Ziemba 5 4 IV
Filip Dobrychłop 5 2 V
Marta Róg 5 1 VI
Milena Rolewicz 6 1 VI
Natalia Sikora 6 1 VI