Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania za współpracę i czas wytężonej pracy, wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły. Życzymy Wam, aby wakacje były spokojne, bezpieczne i pełne radosnych przeżyć.

Dyrekcja Szkoły i Grono Pedagogiczne[…]

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów Zespołu Edukacyjnego w Płotach

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w piątek 26 czerwca 2020. Tegoroczne zakończenie roku nie będzie wyglądało tak, jak to było w zwyczaju. W tym dniu uczniowie będą mieli możliwość jedynie spotkać się z wychowawcą, bez udziału rodziców, w celu odebrania świadectwa z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i zdrowia. Do klas uczniowie wchodzą pojedynczo, bez udziału rodziców. Po otrzymaniu świadectwa, uczniowie niezwłocznie kierować się będą do wyjścia z budynku ZE. Rodzice uczniów klas I-III, przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły, będą mogli wejść wyłącznie do wiatrołapu szkoły, z zachowaniem dystansu społecznego w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem (jeden rodzic z dzieckiem), przy rygorystycznym zachowaniu wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki ochronne lub dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku).

Apelujemy o przestrzeganie zaleceń ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego!

Drodzy Rodzice, kochani Uczniowie.

16-17-18 czerwca 2020 r.  (wtorek, środa, czwartek) są to dni egzaminów ósmoklasisty.

Od 25 maja 2020 r.  szkoła oraz przedszkole wznawia działalność. Uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Dla uczniów  klas 8 organizacja konsultacji na terenie szkoły.

7 maja 2020 r., zgodnie ze statutem Zespołu Edukacyjnego w Płotach Rozdz. 8 § 53. Zasady przyjmowania dzieci do szkoły, odbyło się zdalne posiedzenie komisji rekrutacyjnej do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły w Płotach. Wnioski poddano analizie formalnej. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Dyrektor ZE w Płotach Danuta Hołownia