Pilne!!

6 maja 2020r Niepubliczne Przedszkole w Płotach podjęło próbę wznowienia działalności. Z powodu braku dzieci wymagających opieki przedszkolnej (mimo wcześniejszych deklaracji ze strony rodziców), zmuszeni jesteśmy nadal zawiesić działalność przedszkola.

W tej sytuacji przedszkole będzie nieczynne do 17 maja 2020 r., natomiast w przypadku braku dzieci wymagających opieki przedszkolnej, termin ten zostanie wydłużony do 24 maja 2020 r..

Prosimy o przemyślane podejmowanie decyzji w tej kwestii i rzetelne deklaracje z Państwa strony dotyczące potrzeby korzystania dzieci z opieki przedszkolnej w tym trudnym czasie.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, prosimy o informacje o potrzebie pobytu dziecka w przedszkolu i poinformowanie o fakcie drogą e-mailową wychowawców grup do 14 maja 2020 r..

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego

Danuta Hołownia