ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW - WLC
Fragment regulaminu konkursu Etap pierwszy konkursu rozpoczyna się 17 października 2016 r. i trwa do 10 marca 2017 r.
a) Celem pierwszego etapu jest wyłonienie trzech półfinalistów.
b) Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają zaliczenia/ sprawności poprzez czytanie proponowanych przez Organizatorów książek i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów.
c) Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne.
d) Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci wraz z rodzicami/opiekunami przy rozwiązywaniu testów. Rodzice uczniów nie powinni wypełniać testu, a jedynie wspierać dzieci, pomagać, pełnić rolę doradczą, nakierowywać je na właściwy tok myślenia, czy odpowiednie źródło informacji.
e) Każdy formularz WLC dotyczy jednej książki. Za każdy formularz można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu należy zdobyć minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują sprawność.
f) Uczestnicy konkursu po formularze WLC zgłaszają się do koordynatora pierwszego etapu konkursu w szkole.
g) Za każdy formularz uczestnicy konkursu mogą otrzymać sprawność tylko raz.
h) Ocenie podlegają jedynie testy zawierające następujące dane uczestnika: imię i nazwisko, klasa, szkoła.
i) Uczniowie mogą oddawać formularze do 10 lutego 2017 r.
j) Uczestnicy konkursu, którzy zdobędą 10 sprawności mogą wziąć udział w szkolnym teście kwalifikacyjnym do półfinału.
 
Koordynator pierwszego etapu konkursu w szkole Katarzyna Zaremba